<div align="center"> <h1>English in Gimnazjum OSU Wro</h1> <h3>języki obce</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.gimnazjum-osu.archidiecezja.wroc.pl/peraspera/index.html" rel="nofollow">http://www.gimnazjum-osu.archidiecezja.wroc.pl/peraspera/index.html</a></p> </div>